Työvalmennus

Työn tekeminen on samalla valmennusmenetelmä

Oktetti kehittää työn avulla tapahtuvaa kuntoutus- ja valmennustoimintaa.

Työtoimintaa voidaan tarjota jokaiselle kohderyhmästä riippumatta. Toimintaympäristömme mahdollistaa työskentelyn monentasoisissa työehtävissä yksinkertaisimmista puhdetöistä vaativiin ammattitehtäviin. Työtoiminta antaa päivittäisen rungon ammatilliselle kuntoutukselle, on siis kuntoutuksen väline. Työtoiminta on myös työelämän pelisääntöjen opettelun väline.

Valmennusprosessi jakautuu kolmeen päävaiheeseen, voimaantumista edistävään vaiheeseen, työkuntoisuuden systemaatiseen valmennukseen ja lopulta valmentautumista testaavaan vaiheeseen todellisissa työtehtävissä. Se mistä työvalmennus kulloinkin alkaa, riippuu aina lähtökohdista ja kyvykkyyksistä joita joudutaan parantamaan. Tätä varten keskeinen osa työvalmennusprosessia on arviointi. Arviointi toteutetaan viranomaisten sekä eri alojen työolosuhteet ja taitovaatimukset tuntevien työvalmentajien yhteistyönä. .

Oktetti pyrkii parantamaan jäsenistönsä harjoittaman valmennuksen ja työtoiminnan laatua. Sen vuoksi järjestämme jäsenistöllemme koulutus- ja kokemustenvaihtotilaisuuksia, seminaareja sekä muita yhteisiä tapaamisia. Lisäksi Oktetti pyrkii yhdistämään toimintatapoja ja vahvistamaan valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjensä asemoitumista peruspalvelujärjestelmässä vaikuttavana ja taloudellisesti tehokkaana palveluntuottajana.

Oktetti neuvottelee koko jäsenistöä koskevia sopimuksia silloin kun yksittäinen jäsenyhteisö ei kykene yksin tuottamaan haluttuja palvelukokonaisuuksia asiakkailleen.

Kaiken aikaa ideoidaan ja kehitetään myös uusia valmennus- ja kuntoutuspalveluja vastaamaan paremmin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.