Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry on Työelämän kehittämisohjelmassa vuonna 2004 perustettu yhdistys. Siihen kuuluu tällä hetkellä 13 sosiaalipalvelua harjoittavaa säätiötä ja yhdistystä. Kukin jäsenyhteisö toimii omalla alueellaan merkittävässä roolissa, järjestäen heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille työelämäosallisuutta vahvistavia kuntoutus-, koulutus- ja valmennuspalveluita. Oikea työ todellisessa työympäristössä, jota kukin yhteisö tarjoaa, on yksi sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmistä.

Uusi puheenjohtaja

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry valitsi 30.11.2016 uudeksi puheenjohtajakseen Kimmo Kumlanderin. Kumlander toimii Silta –Valmennusyhdistys ry:n toiminnanjohtajana ja on Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) hallituksen jäsen.

Kumlander haluaa erityisesti lisätä työhönkuntoutuksen ja –valmennuksen ammatillisuuden ja vaikuttavuuden tunnettavuutta.

Juha Leviäkangas

Asiamies

Kimmo Kumlander

Hallituksen puheenjohtaja

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

Maahamme perustettu yhteistyöelin kantaa tällä hetkellä työnimeä Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä. Tämä epävirallinen toimielin perustettiin tehostamaan yhteisiä päämääriä edustavien toimijoiden toiminnallista vaikuttavuutta yhteistyön ja yhdessä kehittämisen avulla. Tätä yhteistyötä toteutetaan siirtämällä asiantuntemusta, parantamalla tiedonkulkua, vertailemalla kokemuksia ja jakamalla hyviä käytäntöjä. Ryhmän yhteistyö tulee näkymään jatkossa enemmän myös eri tapahtumissa. Yksi tällainen yhteistyöponnistelujen tulos nähdään mm. valtakunnallisten Vates-päivien yhteydessä. Lue aiheesta lisää täältä!

Tavoitteena sosiaalisen kuntoutuksen ”käypä hoito”

Oktetin jäsenyhteisöillä on karttunut kokemus, tarkoituksenmukainen toimintaympäristö kalustoineen sekä maan parhaat ammattilaiset auttamassa ja tukemassa niitä kansalaisia, jotka eivät ilman apua löydä polkua työhön ja osallisuuteen. Ponnisteluista huolimatta tuettavien kansalaisten määrä kuitenkin vain kasvaa. Tätä varten tarvitaan uusia ratkaisuja ja ratkaisijoita. Se edellyttää laajan yhteistyön lisäämistä koko valtakunnan alueella, mutta myös laadullista kehittämistä. Keväällä 2014 mallinnettiin Työ- ja osallisuuskeskus Suomeen. Lue hankkeen ajatukset täältä. Seuraavassa vaiheessa pureudutaan työelämän ulkopuolella olevien työelämäosallisuutta ja osallisuutta edistävä sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen. Oktetti pyrkii kehittämään toiminnallisen sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä ja luomaan näyttöön perustuvan toimintamallin. Sen pohjalta saadaan luotua valtakunnallinen kriteeristö ja hoitosuositukset joiden avulla heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien palveluohjauksen ja kuntoutuksen laatu ja saatavuus turvataan yhdenvertaisesti koko maassa. Valtakunnallinen laaja yhteistyöhanke, Työelämän ulkopuolella olevien työelämäosallisuutta ja osallisuutta edistävä sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen, on parhaillaan hakuvaiheessaan.

Oktetti Ry -Tapamme ajatella on yhteinen hyöty

Yhdistyksen toimintatapana on rinnalla kulkeminen, yhteistyö, ketteryys ja joustavuus. Haluamme olla tärkeä kumppani ja tuottajayhteisö yhteiskunnan palveluksessa vastaamassa osaltamme aikamme kipeisiin haasteisiin. Meillä on vahva eetos työn ja osallisuuden jakamisesta. Siitä huolimatta meidät pitää voida tuntea samalla työn tulosten korkeasta laadusta, toimitusvarmuudesta, tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. Haluamme rakentaa kestävää siltaa ihmisen ja työn välille, rakennusaineina tieto, karttunut kokemus, osaaminen, asenne, tehtävään parhaiten soveltuva toimintaympäristö ja välittävä yhteisö.